Psycholog na pomoc rodzinie

Psychologia jak każda nauka bardzo szybko się rozwija. Nauka o człowieku, jego uczuciach, emocjach i sposobie funkcjonowania długo była niedoceniana. Obecnie dostęp do wiedzy psychologicznej jest już powszechny, a co raz więcej ludzi chętnie korzysta z pomocy psychologicznej, chcąc polepszyć swój komfort życia.

Psycholog w rodzinie

psychologia

Współcześni rodzice świadomi istotnej roli, jaką wiedza psychologiczna z zakresu funkcjonowania i rozwoju mózgu dziecka odgrywa w procesie wychowania – chętnie sięgają po rekomendowane pozycje, chcąc wspomóc siebie w tym niełatwym zadaniu.

W trudnych i stresogennych sytuacjach uruchamiają się często te obszary w mózgu, które odpowiadają za mechanizmy wyuczone w przeszłości. Dlatego rodzicom, często bardzo trudno przychodzi panowanie nad emocjami i konfrontacja z tym, co sami czują. Bardzo pomocny może okazać się tu dobry psycholog, który pomoże przejść przez meandry wspomnień i przeżyć oraz nauczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, aby nie wyrządzić krzywdy ani sobie ani dziecku.

Współczesna nauka o wychowaniu mówi, że rodzic powinien być dla dziecka jak latarnia wskazująca właściwą drogę do przejścia przez trudne emocje i uczucia. Pomagając sobie, będzie on w stanie pewnie i spokojnie wesprzeć dziecko w drodze do dorosłości.